Pembroke Pines, FL

Marquesa

WONINGEN: 243

Terug naar overzicht

De aankoop van het Marquesa project in 2012 betrof een zgn. ‘Broken condo’ complex. Hierbij was het vorige eigenaren niet gelukt om het complex succesvol uit te ponden. Businessplan van StoneBridge was gericht op het herstellen van een compleet huurwoningcomplex door de reeds uitgeponde woningen op te kopen en samen te voegen met de resterende huurwoningen. Eenmaal hersteld tot een genormaliseerd huurwoningcomplex neemt de interesse vanuit institutionele investeerders in een dergelijk goed gepositioneerd complex toe, wat tot een verdere waardestijging van het complex resulteert.

GO BACK