Kern
Competenties

Gedurende de afgelopen twintig jaar hebben wij voor onze beleggers aantrekkelijke rendementen gerealiseerd waarbij beleggingsrisico’s zijn geminimaliseerd door onze ruime ervaring en wij consequent hebben vastgehouden aan onze investeringsprincipes:

Gelijke belangen

Door ons eigen kapitaal te beleggen naast dat van onze partners zorgen wij ervoor dat onze belangen overeenkomen.

Grondige marktkennis door lokale aanwezigheid

Wij zijn ervan overtuigd dat de enige manier om doorlopend goede beleggingsmogelijkheden te creëren, alleen ontstaat wanneer men woont en werkt in de markten waar je opereert. Alleen dan kan je over de noodzakelijke kennis en netwerk beschikken om de beste mogelijkheden te selecteren.

Strategie en beleggingsdiscipline gebaseerd op uitvoerige ervaring

Onze gedisciplineerde beleggingsfilosofie heeft tot een sterk trackrecord geleid welke doorlopend de initiële verwachtingen heeft overtroffen gedurende de verschillende fases van beleggingscycli.

Uitvoerig onderzoek en analyses

Iedere belegging is gebaseerd op uitvoerig onderzoek van de markt en het object. Onze primaire doelstelling is het behouden en beschermen van geïnvesteerd kapitaal, gevolgd door een realistische verwachting omtrent waarde creatie op basis van o.a. investeringen in het complex, verbeterd management en een strategie gebaseerd op grondige marktkennis en actuele trends.

Doorlopende controle gedurende gehele beleggingsproces

Directe betrokkenheid, in alle aspecten van de belegging, levert de noodzakelijke kennis en inzichten in (lokale) trends. Dit resulteert erin dat wij snel de noodzakelijke aanpassingen doen wanneer veranderende marktomstandigheden dit verlangen.

Goed aankopen en waarde creëren

Wij richten ons op lange termijn waarde creatie door kwalitatief goede complexen te kopen in bewezen markten, welke we beter laten presteren door onze directe betrokkenheid en middels het aanbrengen van strategische verbeteringen.

StoneBridge kantoren

Group DALLAS, TX ORLANDO, FL ATLANTA, GA RALEIGH, NC WASHINGTON, DC WASHINGTON, DC

Business Case

550 Abernathy

Het 550 Abernathy complex is gelegen in een aantrekkelijke buitenwijk van Atlanta, Georgia en is als een value-add belegging aangekocht. Hoewel de markt voor huurwoningen in deze omgeving reeds een aanzienlijke groei had gerealiseerd ten tijde van aankoop, waren de noodzakelijke investeringen in het complex achtergebleven, waardoor een lagere huurgroei werd gerealiseerd dan bij omliggende complexen. Op basis van een uitvoerig value-add businessplan hebben we het complex succesvol geherpositioneerd in de onderliggende markt.

Meer informatie