Atlanta, GA

550 Abernathy

WONINGEN: 228

Terug naar overzicht

Het complex 550 Abernathy is gelegen in de vermogende Sandy Springs deelmarkt van Atlanta, GA. en betreft hier een value-add belegging. Hoewel deze omgeving al een sterke ontwikkeling had doorgemaakt ten tijde van aankoop, waren in het complex gedurende voorgaande jaren weinig verbeteringen noch investeringen gedaan, waardoor het complex minder presteerde dan de omliggende concurrentie. Het businessplan omvatte een herpositioneringsprogramma waarbij wij het complex van buiten naar binnen hebben gerenoveerd door eerst de gebouwen te schilderen, herstelwerkzaamheden te verrichten aan gebouwen, leidingwerk en infrastructuur en door het onderhouden van de parkachtige omgeving. Hiermee is de algehele uitstraling van het complex verbeterd waardoor de aanloop van potentiële huurders toeneemt. Vervolgens is het clubhuis met zwembad en algemene voorzieningen geheel gerenoveerd. Volgende stap was het verbeteren van de individuele woningen welke zijn gemoderniseerd door het aanbrengen van o.a. nieuwe keukens, badkamers en vloeren en tevens zijn ze opnieuw geschilderd.

Deze renovaties samen met attent property management hebben ertoe geleid dat we de gemiddelde huurprijs met ca. 35% hebben kunnen verhogen. Na het afronden van deze succesvolle herpositionering hebben we het 550 Abernathy complex in 2019 verkocht.

GO BACK