• ZOM Development

    Investeren in de ontwikkeling van nieuwe huurwoningencomplexen.

    ZOM Development

15
StoneBridge Residential Fund VII, LP

DEN HAAG - StoneBridge Investments, specialist in het initiëren en beheren van Amerikaanse vastgoedfondsen voor particuliere beleggers, heeft de plaatsing van het Amerikaans vastgoedfonds StoneBridge Residential Fund VII, LP in de regio Tampa, Florida succesvol afgerond. StoneBridge speelt hiermee in op de goede beleggingsmogelijkheden op de Amerikaanse huurwoningmarkt. Het appartementencomplex The Enclave in de regio Clearwater, Tampa (Florida) is voor $20,1 miljoen aangekocht en bestaat uit 188 huurwoningen. Door lichte renovaties en efficiënter beheer door de beheerder ZRS Management, zal naar verwachting waarde aan het object worden toegevoegd. Beleggers nemen deel in het eigen vermogen voor in totaal $5,1 miljoen. Het verwachte rendement bedraagt ruim 15% op jaarbasis.

Frank Wolt, Director Investor Relations: “In lijn met de positieve ontwikkelingen op de Amerikaanse huurwoningmarkt, zijn de vooruitzichten voor Tampa zeer gunstig. Door de economisch verbeterende omstandigheden en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal inwoners, neemt de vraag naar huurwoningen toe. De Amerikaanse huurwoningenmarkt zal naar verwachting de komende jaren verder verbeteren. Niet alleen door de aanhoudende Amerikaanse bevolkingsgroei, maar voornamelijk als gevolg van enkele maatschappelijke veranderingen die hebben plaatsgevonden. Naast de aangescherpte financieringscriteria, waardoor veel mensen niet kwalificeren om een woning te kopen, heeft er ook een mentaliteitsverandering plaatsgevonden. De crisis heeft de Amerikanen ervan bewust gemaakt dat eigenwoningbezit niet per definitie leidt tot vermogenscreatie, waardoor de keuze nu vaker dan voorheen valt op een huurwoning, zogenaamde ‘renters by choice’. Deze veranderingen zorgen voor een structureel grotere vraag naar huurwoningen in een markt waar de afgelopen en komende jaren, door beperkte financieringsmogelijkheden, weinig nieuwe huurappartementen zijn en beperkt worden ontwikkeld”.

Amerikaans vastgoed
StoneBridge vormt samen met haar zusterbedrijven ZOM Development en ZRS Management een geïntegreerd platform dat zich exclusief bezighoudt met de acquisitie, asset management, ontwikkeling en technisch & commercieel beheer van verhuurappartementen, met onder andere vestigingen in Washington, D.C., Orlando, Ft. Lauderdale, Dallas en Atlanta. Door de synergie die voortkomt uit het platform, is StoneBridge uniek gepositioneerd om zeer aantrekkelijke beleggingen aan te bieden met een goede risico-/rendementverhouding. StoneBridge beschikt over kapitaalkrachtige partners, waardoor zij snel op de kansen in de Amerikaanse vastgoedmarkt kan inspelen. StoneBridge investeert altijd mee in haar beleggingsfondsen.

Actions: E-mail | Permalink |
Blijf op de hoogte!
  • van ontwikkelingen op de Amerikaanse vastgoed markt.

  • *

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

 
 
   
› verzenden